W E R K W I J Z E


Wilt u uw tuin creatief en stijlvol inrichten of er iets aan veranderen zodat u er optimaal van kunt genieten? Wij verzorgen doordachte tuinontwerpen waarbij uw wensen, voorkeuren  en budget het uitgangspunt zijn. Wij helpen de efficiënte werkwijze en fasering van de werken te bedenken om de kosten voor aanleg haalbaar te maken en desgewenst te spreiden. Daarnaast worden nieuwe trends en materialen geïntegreerd en helpen wij u zo uw wensen om te zetten naar creatieve ideeën. 


K E N N I S M A K I N G S G E S P R E K

Het eerste kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten is vrijblijvend. Tijdens dit gesprek lichten wij de werkwijze toe en bekijken wij samen uw tuin. Daarna stellen wij aan de hand van uw wensen en tuingrootte vrijblijvend een offerte op. 


T U I N A D V I E S

Daarnaast is het ook mogelijk om de eerste afspraak uit te breiden naar tuinadvies van 2 uur en al ideeën uit te wisselen over de inrichting van uw tuin. Wij maken dan een globale schets van hoe de ruimte ingedeeld zou kunnen worden voor zover het mogelijk is tijdens onze afspraak. 


W E R K E N   O P   A D V I E S

Het is mogelijk om mijn diensten in stappen af te nemen. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een of meerdere afspraken in de vorm van tuinadvies als het alleen gaat over kleine verbeteringen van uw tuin of globaal idee voor een volledig te vernieuwen tuin, waarvoor geen gedetailleerde tekening voor nodig is. Dit is vaak een mooie voorbereiding voor het opmaken van een gedetailleerd ontwerp, maar kan soms voldoende zijn om verder zelf aan de slag te gaan met de herinrichting van de tuin.


G E D E T A I L L E E R D   O N T W E R P

Een gedetailleerd ontwerp is nodig als u volledig ontzorgd wil worden en nood heeft aan een gedetailleerd plan, aan de hand waarvan de hovenier een offerte kan maken voor de aanleg werkzaamheden. 

De offerte hiervoor omvat volgende stappen: 

fase 1 - VOORONTWERP (opmeting van afstanden en hoogtes, inventarisatie van de bestaande situatie, opmaken van een opmetingslan a.d.h.v. de opmeting en digitale kadastrale kaart, opmaken van voorontwerp op schaal, bespreking en aanpassing na de feedback)
fase 2 - UITVOERINGSPLAN (definitieve uitwerking van uitvoeringsplan, inclusief matenplan, verlichtingsplan, beplantingsplan met onderhoudsnota, advies bij materialenkeuze, begeleiding bij vrijblijvende aanvraag offerte bij de hovenier en kweker)

De offertes worden per fase opgemaakt naar aanleiding van een projectanalyse. U bent daardoor altijd zeker van uw budget. U kunt desgewenst de diensten per fase afnemen.


B E P L A N T I N G   (A D V I E S  &  L E V E R I N G)

Als u helemaal tevreden bent met uw tuin, maar de beplanting laat te wensen over. U heeft er te veel werk aan, de planten willen maar niet groeien en u krijgt het onkruid maar niet weg. Of het is te kaal in de winter en er is te weinig bloei en kleur in de zomer. 

Wij bieden oplossingen voor dergelijke tuinproblemen, geven beplantingsadvies en leveren des gewenst ook nieuwe beplanting. Wij werken samen met groothandelskwekers en leveren planten van goede kwaliteit voor een schappelijke prijs. Wij staan garant voor kwaliteit en soortechtheid van de planten en kunnen des gewenst begeleiden als u zelf de aanplant wilt doen.


A N D E R E   D I E N S T E N

  • presentatieplan 2D visualisatie
  • presentatieplan 3D visualisatie 
  • technische detailtekeningen van bouwkundige elementen (bijvoorbeeld tuinhuizen, overkappingen, waterelementen, trappen constructies)
  • vergunningaanvraag gemeente


SK Exteriors werkt samen met:


Team van professionals (specialiteiten: tuinaanleg, tuinonderhoud, groothandelskwekerij, interieurontwerp, styling, master in kleur, architectuur en project management)


Copyright 2013
Using Format